Hur sköts verken?

Andelsföreningen har avtal om service med leverantören Vestas.

Verken övervakas genom daglig kontroll av föreningens driftansvarige via internetsidan http://www.vindstat.nu . Vid fellarm kopplas förbindelse upp via bärbar dator och mobilmodem och man kan då avgöra om felet kan kvitteras “på fjärr” eller om någon måste åka ut till verket och inspektera och återstarta på plats.  Verken kan också vid fel ringa upp den driftansvariges mobiltelefon och larma.

Verken är alltså obemannade, men har en dator som övervakar temperaturer i växellåda och lager, vibrationer i torn, vindhastighet, tryck i hydraulik-system m.m. Driftansvarig (och andra behöriga som t.ex. Vestas) kan koppla upp sig mot verket och avläsa status, historik och kvittera fel.

Service utförs som en “stor” 12-månaders och en “liten” 6-månaders. Exempel på åtgärder är oljebyte, filterbyte, smörjning och kontroll av olika funktioner. Mellan dessa servicetillfällen besöks verken för tillsyn och mindre smörjning.

 

Till huvudsidan

Senast uppdaterad 2010-05-20