Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: image001

Andelsbörs

 

 

Säljes

 

2016-12-01

Tre andelar till salu

 

Peter Hulthe

peter.hulthe_snabela_gmail.com

 

--------------------------------------------------------

 

2016-07-11

Två andelar till salu.

 

Åsa Wilske

tel: 0705 647432

 

Kan nås på: janlmattsson5_snabela_gmail.com

 

----------------------------------------------------------

 

 

2014-10-09

Åtta andelar till salu

Maj-Britt.Marlind_snabela_hotmail.com

0727-303002

 

-----------------------------------------------------------

 

2014-03-19

Två andelar säljes för 1000 kr/st.

Kan nås på: mattiasasplund70@gmail.com

eller 0723-579047

Mattias Asplund

 

 

---Slut på säljannonser--------------------------------------

 

 

Köpes

 

 


---Slut på köpannonser----------------------------------------

Välkommen att mail:a in din annons till bjorn@gbgvind.se   

 

Ytterligare info

Vill du köpa eller sälja andelar? Skicka då ett mail till bjorn@gbgvind.se där du anger namn, hur man kan nå dig (telefon, postadress, fax eller mail) samt vad du vill handla (köpa/sälja, antal andelar, önskat/begärt pris). Föreningen svarar sedan för att utan kostnad skriva in din annons på denna sida. Föreningen förbehåller sig rätten att redigera inkommen annonstext, samt att avstå från införande.
Föreningen har hittills sålt andelar vid 3 tillfällen: Januari 1993 (1100 andelar ā 3000 kronor i Set och Abel), Juni 1993 (550 andelar ā 3000 kronor i Axel) samt Maj 1996 (1470 andelar ā 2700 kronor i Görel). Tack vare att de som köpte andelar 1993 hunnit få 3*100 kronor i återbetalning fram till 1996 så har alla andelar samma nominella värde (juli 2001: 2200 kronor). Medlemmarna äger de 4 maskinerna i "klump", och kostnader för driftstörningar hos en enskild maskin fördelas solidariskt mellan alla medlemmar. Föreningen har idag inga "nya" andelar att sälja, men vill på detta sätt hjälpa till att förmedla "gamla" andelar för sina medlemmar.
Tänk på följande:
1. Du som vill köpa: Tänk på att du måste vara både nät- och el-kund hos Göteborg Energi Nät/DinEl för att få full återbäring på din andel. Föreningen får nämligen sina inkomster genom ett debiteringsavtal med DinEl, dit du betalar din elräkning som vanligt. Det belopp som avser vindkrafts-el vidarebefordras sedan till föreningen. Efter att föreningens kostnader är betalda får du överskottet som återbäring. Om du inte är kund hos DinEl så utbetalas ingen återbäring till dig.
2. Du som vill köpa: Tänk på att du måste använda el motsvarande dina andelar för att få full återbäring. Varje andel motsvarar 1000 kWh/år. Om du använder "för lite" ström reduceras din återbäring i motsvarande grad.
3. Internet är öppet för hela världen. Tänk på att det kan bli både önskade och oönskade kontakter när du skriver upp E-post-adress, telefonnummer, adress etc. på en internetsida. Ett tips kan vara att lite lätt "förvanska" E-postadressen, t.ex. kalle.svensson_snabela_min.operatör.se. Den som vill nå dig får då lista ut att byta ut "snabela", men datorer kan ha svårare för detta.
4. Du bestämmer pris själv. Det nominella värdet på andelarna efter respektive års utbetalning anges i tabellen nedan.
I tabellen nedan anges även återbäring och återbetalning sedan start 1993. Återbetalningen motsvarar i det närmaste avskrivningen av vindkraftverken och har betalats ut till alla andelsägare oavsett elförbrukning eller kundrelation till Gbg Energi Nät och DinEl. Återbäringen motsvarar föreningens vinst och har för ett fåtal andelsägare reducerats pga liten eller ingen elkonsumtion hos Göteborg Energi Nät / DinEl.

År

Nominellt värde

1993

3000

2015

  800

2016

  700

2017

  600

2018

  500

 

Återbetalning och återbäring betalas till den som ägde andelen vid årsskiftet.


5. Du ansvarar själv för affärens genomförande, förmedling av betalning o.s.v. När affären är genomförd måste en överlåtelseanmälan sändas in till föreningen.

 

Senast uppdaterad 2018-01-09