Frågor och svar om Set, Abel, Axel & Görel

1. Turbinen ("propellern") ser så gles ut. Blåser inte luften rakt igenom?

2. Hur många maskiner behövs för att ersätta kärnkraften?

3. Hur många hushåll kan en maskin försörja?

4. Vad händer när det inte blåser? Lagras strömmen någonstans?

5. Hur fort snurrar turbinen ("propellern")?

6. Det är väl synd att stänga av maskinen när det blåser som bäst? (> 25m/s)

fråga 1: Turbinen ("propellern") ser så gles ut. Blåser inte luften rakt igenom?
Svar 1: Om man har en alltför "tät" turbin väljer vinden att väja åt sidan istället för att gå igenom turbinen. Våra maskiner är väl utformade, och ger i bästa driftpunkten mer än
80% av teoretiskt möjlig effekt.

Fråga 2: Hur många maskiner behövs för att ersätta kärnkraften?
Svar2: De svenska kärnkraftverken producerar ca 65 TWh/år = 65 000 000 MWh/år. För att ersätta detta med vindkraft behövs ca 120 000 maskiner av typen "Set, Abel & Axel" (Vestas 225-27) eller ca 45 000 maskiner av typen "Görel" (Vestas 600-44), förutsatt att de kan placeras på platser med lika god vindtillgång som på Hjärtholmen.
Set, Abel & Axel producerar ca 550 MWh/år, medan Görel förväntas producera ca 1400 MWh/år.
Topp-effekterna är 225 kW resp. 600 kW.

Fråga 3: Hur många hushåll kan en maskin försörja?
Svar 3: Ett normalt hushåll utan elvärme förbrukar ca 4 000 kWh/år. En villa med elvärme kan förbruka åtminstone 20 000 kWh /år (se efter själv på din elräkning).
Våra maskiner av typen "Set, Abel & Axel" ger ca 550 000 kWh/år och maskin, varför en maskin kan ge ström till 135 hushåll utan elvärme eller 25 hushåll med elvärme.
Vår maskin av typen "Görel" ger ca 1400 000 kWh/år och maskin, varför en maskin kan ge ström till 350 hushåll utan elvärme, eller 70 hushåll med elvärme.

Fråga 4: Vad händer när det inte blåser? Lagras strömmen någonstans?
Svar 4: När det inte blåser får vi ström från vatten- och kärnkraft (ungefär hälften vardera).
När det blåser, så levererar vindkraftverken ström in på elnätet, och energi lagras/sparas genom motsvarande "icke-pådrag" av vatten i vattenkraftverkens magasin och "icke-förbränning" av uran i kärnkraftverken.
Sverige importerar stora mängder el från kol-kraftverk i Danmark, Tyskland och Finland. När det blåser minskar vindkraftverken utsläpp av svavel, kväveoxider, koldioxid och stoft från koleldade kraftverk.

Fråga 5: Hur fort snurrar turbinen ("propellern")?
Svar 5: Set, Abel & Axel: Turbinen snurrar 33 r/min (0,55 r/s) vid låga vindhastigheter (3,5 - 7 m/s) och 43 r/min (0,72 r/s) vid högre vindhastigheter (7 - 25 m/s). Över 25 m/s stängs maskinen av.
Vid 43 r/min är bladspetsarnas hastighet 61 m/s * 220 km/h. Rotordiametern är 27 meter.
Görel: Turbinen snurrar med ca 28 r/min (0,47 r/s). Vid högre vindhastigheter (13 - 25 m/s) kan den kortvarigt "slira" upp till ca 31 r/min, vilket är en regler-metod för att på ett mjukt sätt parera plötsliga vindbyar. Bladspetsarnas hastighet är ca 65 m/s * 230 km/h. Rotordiametern är 44 meter.

Fråga 6: Det är väl synd att stänga av maskinen när det blåser som bäst? (> 25m/s)
Svar 6: Mer än 25 m/s blåser det högst ett par timmar om året. Den förlorade energiproduktionen är högst några promille av årsproduktionen. Kostnaden för detta produktionsbortfall är försumbar jämförbart med kostnaderna för att dimensionera maskinen för drift vid dessa vindhastigheter.

Frågorna och svaren är sammanställda av Anders Henoch, civilingenjör och f.d. ledamot i styrelsen för Göteborgsvind nr 1. Svaren kan innehålla förenklingar och avrundningar, men avses vara principiellt giltiga.

Senast uppdaterad 2004-11-18