Vindkraftåren 1997 - 2002

 

 

2002

 

 

 

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack / Budget / %
kWh / kWh / %

Januari

62548 / 0

65680 / 0

64163 / 0

179496 / 12

119.19 / 99.2%

119.19 / 84.93 / 140.3%

Februari

76326 / 0

78168 / 0

77140 / 0

226756 / 2

146.92 / 99.9%

266.11 / 161.64 / 164.6%

Mars

55611 / 0

56150 / 0

55840 / 0

164249 / 0

106.3 / 100.0%

372.48 / 246.58 / 151.1%

April

26018 / 0

25267 / 0

25944 / 0

76455 / 0

49,26 / 100.0%

421,73 / 328,77 / 128,3%

Maj

29796 / 0

29812 / 0

30250 / 0

91304 / 0

58,06 / 100.0%

479,80 / 413,70 / 116,0%

Juni

49172 / 0

46623 / 0

48252 / 0

143028 / 0

92,01 / 100.0%

571,81 / 495,89 / 115,3%

Juli

32271 / 0

31718 / 19

32541 / 0

91713 / 49

60,33 / 96.4%

632,14 / 580,82 / 108,8%

Augusti

17829 / 0

17391 / 0

17296 / 0

49920 / 0

32,83 / 100.0%

664,98 / 665,75 / 99,9%

September

24317 / 0

24392 / 0

20536 / 38

71452 / 0

45,10 / 99,1%

710,07 / 747,95 / 94,9%

Oktober

47362 / 0

34750 / 77

46981 / 40

144781 / 0

87,78 / 97,2%

797,85 / 832,88 / 95,8%

November

30149 / 0

26740 / 16

29042 / 0

93979 / 0

57,66 / 99,6%

855,52 / 915,07 / 93,5%

December

25341 / 0

24033 / 0

24981 / 0

73844 / 0

49,42 / 100,0%

904,94 / 1000,0 / 90,5%

 

Orsaker till hindertid:

December:

100,0 % tillgänglighet!

November:

Abel: Kylning av växellådsolja, problemet återkom.

Oktober:

Axel: Felet från september tog ytterliga några timmar att finna och åtgärda.

Abel: Problem med kylning av växellådsolja.

September:

Axel; Ett överspänningsskydd skadat. Efter byte kvarstår felet ( skadad elektronik?). Felet hann inte åtgärdas under månaden.

Augusti:

100,0 % tillgänglighet!

Juli:

Abel: Problem med hög oljetemperatur i växellåda. Troligen cirkulationspump.

Görel: Kontaktor till kondensatorbatteri bränd.

Juni:

100,0 % tillgänglighet!

Maj:

100,0 % tillgänglighet!

April:

100,0 % tillgänglighet!

Mars:

100,0 % tillgänglighet!

Februari:

Görel: Störningar i RCC (Elektrisk slirkoppling i generator)

Januari:

Görel: Byte av en termostat, samt byte av en säkring.

2001

 

 

 

Set
kWh / h

Abel
kWh / h

Axel
kWh / h

Görel
kWh / h

Per andel
kWh / %

Ack / Budget / %
kWh / kWh / %

Januari

37990 / 0

36634 / 2

37456 / 0

115853 / 2

73.06 / 99.8%

73.06 / 84.93 / 86.0%

Februari

46478 / 0

45741 / 0

45562 / 4

142533 / 58

89.84 / 95.8%

162.90 / 161.64 / 100.8%

Mars

29269 / 6

29066 / 8

29246 / 4

90347 / 9

57.03 / 99.0%

219.93 / 246.58 / 89.2%

April

30175 / 0

29929 / 0

29836 / 13

87707 / 0

56.94 / 99.7%

276.87 / 328.77 / 84.2%

Maj

31961 / 2

30905 / 1

30748 / 11

89058 / 7

58.55 / 99.2%

335.41 / 413.70 / 81.1%

Juni

34769 / 0

34037 / 4

34109 / 0

92999 / 5

62.79 / 99.6%

398.21 / 495.89 / 80.3%

Juli

30666 / 0

30708 / 0

30890 / 0

86061 / 0

57.16 / 100.0%

455.36 / 580.82 / 78.4%

Augusti

44235 / 0

43573 / 0

43805 / 0

127358 / 0

83.00 / 100.0%

538.37 / 665.75 / 80.9%

September

31023 / 0

29770 / 1

30127 / 0

83327 / 103

55.85 / 93.2%

594.22 / 747.95 / 79.4%

Oktober

67829 / 4

68511 / 0

69530 / 0

150083 / 116

114.09 / 92.6%

708.30 / 832.88 / 85.0%

November

64139 / 1

62580 / 5

63272 / 1

181563 / 14

119.09 / 98.9%

827.39 / 915.07 / 90.4%

December

34362 / 1

32889 / 1

34195 / 6

99414 / 1

64.38 / 99.7%

891.77 / 1000.00 / 89.2%

Orsaker till hindertid:

December:

Samtliga maskiner: Kortare stopp för nätstörning på kvällen den 17 december.
Axel: Service 10 december
I servicerapporten från service för Abel 30/11 nämns "metallspån i växellådan och oljud"
Vår strategi tills vidare är att köra vidare, då tänkbara underhållsåtgärder är dyrbara och risken för allvarliga följdkonsekvenser av ett växellådshaveri bedöms som liten.

November:

Set, Abel och Axel: Kortare stopp för nätstörning på morgonen 12 november.
Abel: Ordinarie service 30 november
Görel: Okänt

Oktober:

Set: Ordinarie underhåll 17/10 2001. Viss mängd metallspån funna i magnetisk "spånsamlare" i växellåda, varför vi återigen måste ta ställning till om vi har ett allvarligt växellådsproblem eller om funna mängder är "normala".
Abel o Axel: Ingen hindertid. Görel: Sprucken hydraulpump bytt i 2 omgångar, men ska vara helt åtgärdad nu.

September:

Abel: CTH:s mätkampanj. Görel: Sprucken hydraul-pump.

Augusti:

Ingen hindertid för någon av snurrorna. Hyfsad blåst.

Juli:

Ingen hindertid för någon av snurrorna. Måttlig blåst.
Axel: Analysrapport från oljeprov växellåda taget 2001-03-28 inkommet. Inga onormala värden förekommer, t.ex. < 1 mg/kg av Fe, Al, Cr, Cu, Ni, Mn, Pb och Na. Den sammanfattande bedömningen från Castrol lyder:
"The sample lies within the normal tolerance for used oil. The oil is suitable for further use".

Juni:

Axel: (Ingen hindertid). Rapport från SKF:s vibrationsmätning 2001-05-04 erhållen med följande sammanfattning och rekommendation:

Sammanfattning:

Vibrations nivå på generator har ökat sedan förra mätningen vilket tyder på att en eventuell Obalans har ökat men det kan också tyda på att ni har fått en böjd axel.
För övrigt så ligger värdena lägre än förra mätningen.

Rekommenderade åtgärder:

Generatorn bör om möjligt snarast ses över. Uppföljande vibrationsmätningar rekommenderas med ett intervall på ca: 3 mån.

Rapporten har skickats till Vestas. Kortfattat verkar snarare generator än växellåda pekas ut som källa till vibrationer av måttlig omfattning.

Rapport från laboratorieanalys växellådsolja från 2001-03-28 erhållen. Rekommendationen är följande: "The sample lies within the normal tolerance for used oil. The oil is suitable for further use". Inget i denna analys tyder på skador eller onormalt slitage i växellåda.
Abel: Service 7/6. Görel: Störningar i rotorströmsreglering ("Opti-slip")

Maj:

Set: Vibrationsmätning utförd av SKF 2001-05-04. Rapport ännu ej erhållen (2001-06-03). Abel: CTH:s mätkampanj. Axel: Strömmätningsmodul utbytt 2001-05-02, ska åtgärda obefogade stopp pga "Fejl ström". Görel: Liten service 2001-05-10

April:

Axel: Fel "Fejl ström" har återkommit 4 ggr under månaden. Ger i allmänhet automatisk återstart men gav oss stillestånd natten 23-24/4. Förmodligen ett mätproblem som Vestas kommer att åtgärda så småningom. Görel: Ett kort stopp pga störning i rotorströmsreglering.

Mars:

Set: Stor huvudservice 2001-03-28 med bl.a. oljeprov från växellåda. Abel: Stor huvudservice 2001-03-27 med bl.a. oljeprov från växellåda. Stopp 20/3 pga för låg temperatur i mölla. Axel: Liten service 2001-03-26. Görel: Några stopp pga låg ström i en fas samt störning i rotorströmsreglering (RCC, en del av den elektriska "slirkopplingen" Opti-Slip som kortvarigt medger "slirning" upp till ca 10% av varvtalet vid vindbyar)

Februari:

Axel: "Fejl ström" - möjligen någon nätstörning eller störning i maskinens mätning av nätet. Maskinen återstartad utan annan åtgärd. Görel: 26 h stillestånd 25/2 pga fastfrusen vindmätare. Det finns som tillbehör eluppvärmd vindmätare, men vi har inte funnit anledning att skaffa detta. 32 h stopp pga "Lav ström L1", förm. mätproblem. Kommer att mätas upp vid service.

Januari:

Abel: CTH:s mätkampanj, Görel: okänt

2000

 

 

Set
kWh / h

Abel
kWh / h

Axel
kWh / h

Görel
kWh / h

Per andel
kWh / %

Ack / Budget / %
kWh / kWh / %

Januari

72065 / 42

74713 / 0

64056 / 74

210878 / 11

135.16 / 96.6%

135.16 / 84.70 / 159.6%

Februari

67793 / 0

69609 / 0

66500 / 22

198071 / 16

128.84 / 98.3%

264.00 / 163.93 / 161.0%

Mars

50474 / 0

49910 / 0

48839 / 0

147310 / 7

95.04 / 99.6%

359.04 / 248.63 / 144.4%

April

19486 / 4

18366 / 9

18746 / 0

60660 / 0

37.58 / 99.7%

396.63 / 330.60 / 120.0%

Maj

38791 / 0

38203 / 12

38717 / 8

108095 / 2

71.73 / 99.4%

468.36 / 415.30 / 112.8%

Juni

47831 / 0

46871 / 26

47162 / 2

138760 / 1

89.94 / 99.2%

558.30 / 497.27 / 112.3%

Juli

24425 / 0

23500 / 4

23557 / 23

63480 / 7

43.26 / 98.9%

601.56 / 581.97 / 103.4%

Augusti

34179 / 31

34968 / 10

36290 / 0

102799 / 5

66.74 / 98.7%

668.30 / 666.67 / 100.2%

September

36449 / 0

33629 / 7

35529 / 1

108796 / 0

68.72 / 99.8%

737.02 / 748.63 / 98.4%

Oktober

41963 / 95

54618 / 9

56402 / 9

166650 / 2

102.45 / 97.2%

839.47 / 833.33 / 100.7%

November

26005 / 300

57995 / 5

60508 / 1

179702 / 5

103.91 / 92.2%

943.38 / 915.30 / 103.1%

December

50022 / 79

52204 / 0

50660 / 0

148638 / 0

96.64 / 98.1%

1040.02 / 1000.00 / 104.0%

Orsaker till hindertid:

December:

Set: Felfungerande termostat gav för låg temperatur i mölla på julaftons morgon. Maskinen stänger då av sig för att inte riskera t.ex. kondens i kontrolldator och annan utrustning. Termostaten byttes ut av Göteborg Energi:s personal på morgonen den 27/12.
Försök till vibrationsmätning gjordes före jul, men ingen vind vid detta tillfälle! Mätning avses göras ca 1 ggr/månad under ca ett kvartal för att övervaka befarade växellådsproblem.
I övrigt ingen hindertid.
Året som helhet ger en produktion per andel om 104% (1040 kWh) och en tillgänglighet på 98.1%

November:

Set: Vibrationsmätning och signalanalys för växellåda utförd av SKF 2000-11-07. Deras slutsats är följande:

Sammanfattning:

Mätningarna är gjorda på växellåda pga att det skulle förekomma missljud från denna, vid mättillfället gjordes även mätningar på generatorn. Spektrumen visar inga antydningar på att det skulle vara några lagerfel i växellådan, men analysen resultatet försvåras av att vi inte vet fabrikatet på lagren. I spektrumen finns det däremot antydningar på en kuggskada på mellanaxeln i förstasteget. Den eventuella skadan bedöms inte som allvarlig men bör följas upp.

Föreslagna åtgärder:

1. En visuell kontroll av lådan på plats kan vara att rekommendera för att säkerhetsställa fortsatt säker drift.
2. För att följa upp eventuella skador rekommenderar jag en regelbunden mätning.
SKF Service AB
Maskinanalys
2000-11-10
Med denna undersökning som underlag har maskinen återstartats 2000-11-14, men kommer att återkommande få vibrationsnivåer uppmätta i växellåda.
Abel: CTH:s mätkampanj
Axel: Spänningsmätningsmodul utbytt. Ska förhoppningsvis åtgärda problemen med stopp pga "hög spänning i en fas i generatorn".
Görel: Service

Oktober:

Set: Maskinen stoppad 2000-10-28 pga missljud i växellåda. Utredning pågår om vi ska byta växellåda (kostnad ca 240 kSEK) eller om en mindre omfattande åtgärd med lagerbyte kan vara intressant. Tyvärr delar inte försäkringsbolaget vår uppfattning att skadan är "plötslig och oförutsedd" varför skadan kommer att påverka föreningens ekonomi märkbart under 2000. 6-månaders-service utfördes 2000-10-10. Utöver diverse smörj- och olje-åtgärder byttes även en kondensator i faskompenseringen.
Abel: 6-månaders-service utförd 2000-10-11. Möllan har varit stoppad några timmar pga CTH:s mätkampanj.
Axel: 12-månaders-service utfärd 2000-10-12. Utöver normala serviceåtgärder togs även prov på växellådsolja. Maskinen har stått några timmar pga förhöjd spänning på en fas. Felet har inträffat ca 15 ggr under månaden, och maskinen återstartar vid varje tillfälle efter några minuter.
Görel: Maskinen har (som den ska) stannat för hög vind vid några tillfällen 30 och 31 oktober. I övrigt en okänd störning 23/10 och kabeltvist 28/10. Kabeltvist: Vind och maskin vrider sig flera varv under en längre tid, varvid maskinen måste göra en tillbakavridning för att kraftkabeln från maskinhus till torn inte ska bli alltför "tvinnad". Detta sköts med automatik av möllans övervakningssystem.

September:

Set: Ingen hindertid, men har tyvärr ett ökande missljud i växellåda. Kontakt har tagits med leverantör och försäkringsbolag. Abel: CTH:s mätkampanj, Axel: Maskinen klagar ibland på överspänning på en av faserna i generatorn. Förmodligen är det obefogat. Kommer att ses över nästa service.

Augusti:

Set: Störningar växellådskylning. Abel: CTH:s mätkampanj. Görel: Plastreparation av mindre skada i "spinner" (ung. navkåpa) och vingrot.

Juli:

Abel: CTH:s mätkampanj. Axel: Okänt. Görel: 6-månadersservice samt byte växellådsolja (19/7, 125 liter à 158 SEK/liter minus 20% rabatt)

Juni:

Abel: Planerade avbrott för installation av mätutrustning för CTH:s mätkampanj. Axel: 5 sporadiska stopp pga hög spänning i en generator-fas. Görel: Vibrationsmätning.

Maj:

Abel: Byte växellådsolja (5/5, 42 liter à 186 SEK/liter). Återkommande tas oljeprov som analyseras på laboratorium. Byte sker när t.ex. mängden Fe (mg/kg) eller Neutralization Value (mg KOH/g, DIN 51558) är utanför acceptansgränser. Axel: Liten service, byte hydraulikolja. Görel: Hög vind (26/5)

April:

Planerade stopp för service och inspektion.

Mars:

Görel: Termofel hydraulmotor

Februari:

Axel: Problem med växellådskylning. Ytterligare åtgärder vidtagna 2000-02-09. Görel: Bränd hydraulpumps-motor.

Januari:

Set: Obefogat temperaturlarm pga trasig säkring. Axel: Felfungerande växellådskylning. Ett antal åtgärder gjordes 2000-01-11 som vi hoppas har löst problemet. Görel: Normal service.

Driftstatistik 1998-1999

I tabellen nedan ser du driftstatistik för 1998-1999. För varje maskin anges produktion under månaden i kWh (kiloWatt-timmar) samt hindertid i timmar. Efter detta anges produktion och hindertid per andel. Eftersom vi har 3120 andelar så är "produktion per andel" lika med summan av alla 4 maskinernas produktion delat med 3120.

Hindertiden per andel är hindertiden viktad med varje maskins budgeterade andel av produktionen. Set, Abel och Axel har en budgeterad produktion om 550 MWh/år, medan Görel har en budgeterad produktion om 1470 MWh/år. Hindertid är tid då maskinen inte är tillgänglig (fel, service) varesig det blåser eller inte.

Slutligen anges ackumulerad produktion per andel samt budgeterad produktion per andel. Den budgeterade produktionen per andel är 1000 kWh/år och är proportionerad mot hur lång tid av året som har gått.


1999

 

Set
kWh / h

Abel
kWh / h

Axel
kWh / h

Görel
kWh / h

Per andel
kWh / h

Ack / Budget
kWh / kWh

Januari

59478 / 0

60175 / 0

58876 / 69

177470 / 3

114.10 / 13.58

114.10 / 84.93

Februari

41987 / 6

35613 / 100

40548 / 30

97833 / 167

69.22 / 102.66

183.32 / 161.64

Mars

43222 / 68

45485 / 4

44544 / 26

141888 / 0

88.19 / 17.28

271.51 / 246.58

April

39668 / 0

39587 / 0

35834 / 20

117204 / 2

74.75 / 4.47

346.26 / 328.77

Maj

29929 / 3

30073 / 2

30336 / 7

87532 / 2

57.01 / 3.06

403.27 / 413.70

Juni

33525 / 0

33903 / 0

33955 / 0

95751 / 5

63.18 / 2.36

466.45 / 495.89

Juli

32574 / 0

32283 / 0

32728 / 0

89690 / 0

60.02 / 0.00

526.47 / 580.82

Augusti

18752 / 0

17787 / 0

18158 / 0

49706 / 22

33.46 / 10.37

559.93 / 665.75

September

29328 / 7

29637 / 3

29596 / 7

87940 / 2

56.57 / 3.94

616.50 / 747.95

Oktober

57234 / 0

57502 / 0

57307 / 0

166878 / 4

108.63 / 1.89

725.13 / 832.88

November

60937 / 0

60893 / 4

57250 / 44

172244 / 61

112.60 / 37.20

837.73 / 915.07

December

75329 / 17

77738 / 9

68182 / 60

212391 / 15

138.99 / 22.23

976.72 / 1000.00

Orsaker till hindertid:
December: Set, Abel och Axel har stått ca 8 h var pga alltför hög vind (> 25 m/s) framförallt 1 resp 17 december. Görel har stått ca 14 h pga alltför hög vind (> 20 m/s) 1, 6, 17 resp 24/12. Axel hade ett notoriskt återfall i felfungerande växellådskylning 1/12, vilket tillsammans med felfungerande larm till DC (Göteborg Energis Driftcentral) gav ett stillestånd på totalt 51 h. Dessa 2 olyckligt samverkande fel är nu åtgärdade. Set har haft en störning med felfungerande pitch-reglering möjligen påverkat av den starka vinden. Alla 3 småsnurrorna har under december förlorat ca 1 h pga "kabeltvist" - när vinden vrider sig varvet runt måste till slut snurran stanna och vrida sig tillbaka. Detta sker automatiskt men ger en liten förlust i tillgänglighet. Sammantaget en utmärkt månad med 97% viktad tillgänglighet, 167% produktion.
November: Abel och Axel har stått 2 h var pga alltför hög vind (> 25 m/s), Görel har stått 5 h pga alltför hög vind (> 20 m/s). Abel har stått 2 h pga förberedelser för mätkampanj i samarbete med Chalmers Elektromaskinlära. Axel har stått 42 h pga en trasig mätmodul som gav strömmätningsfel. Görel har stått 2 h pga störningar i rotorströmsreglering (Opti-slip) samt 54 h pga en sprucken hydraulik-pump.
Oktober: Görel: Någon slags spännings-störning i generator drabbade Görel + 2 av hennes systerverk 12/10. Görel stod även still något pga hög vind (> 20 m/s) samma dag. Det efterhängsna problemet med växellådskylning för Axel är nu löst sedan några månader. Vi har studerat loggar och konstaterat att kylarfläkten startar vid 60 degC växellådstemperatur och stannar när den nått ner till 50 degC. När fläkten ej fungerade stannade hela möllan när växellådstemperaturen gått upp till 70 degC, och återstartade när växellådan svalnat efter en stund.
September: Set, Abel och Axel: Millenieuppgradering med byte av både processor och mjukvara. Set: Liten 6 mån service. Abel: Liten 6 mån service. Axel: Slutlig (?) åtgärd för fläkt för växellådskylare + 12 mån huvudservice. Görel: Garantiombyggnad av växellåda.
Augusti: Görel: Störningar i rotorströmsreglering (Opti-slip).
Juli: Ingen hindertid!
Juni: Görel: Service
Maj: Alla verken har haft någon timmes stopp pga test av larm. Axel har haft ytterligare några timmars stopp pga felfungerande växellådskylare. I övrigt en bra månad med hög tillgänglighet, men inte så bra blåst.
April: Axel: Felfungerande växellådskylare (ja, fortfarande). Görel: Störningar Opti-slip (Elektrisk "slirkoppling" i generator med inkopplingsbara rotor-resistanser)
Mars: Set: Trasig varvtalsgivare. Abel: Okänt.
Axel: Felfungerande växellådskylare.
Februari: Set: Huvudservice. Abel: Utlöst slirkoppling vid hög vind. Axel: Liten service. Alltför låg temperatur i kontrollskåp maskinhus, hög temperatur växellåda. Görel: Byte av generator pga lagerhaveri. Byte av ving-lager.
Januari: Axel: Alltför låg temperatur i kontrollskåp maskinhus (kall väderlek + ngt fel i värmesystem). Görel: Okänt

1998

 

Set
kWh / h

Abel
kWh / h

Axel
kWh / h

Görel
kWh / h

Per andel
kWh / h

Ack / Budget
kWh / kWh

Januari

50835 / 14

51896 / 0

51849 / 0

150721 / 0

97.85 / 2.47

97.85 / 84.93

Februari

71023 / 0

74015 / 0

61873 / 75

174262 / 60

122.17 / 41.49

220.02 / 161.64

Mars

50557 / 0

48486 / 4

46835 / 21

142772 / 6

92.52 / 7.23

312.54 / 246.58

April

30253 / 0

29330 / 0

29959 / 44

93195 / 9

58.57 / 12.00

371.11 / 328.77

Maj

28189 / 1

28194 / 0

22813 / 112

56843 / 132

43.60 / 82.11

414.71 / 413.70

Juni

44437 / 0

44884 / 0

38529 / 78

119070 / 4

79.14 / 15.63

493.85 / 495.89

Juli

46827 / 0

47087 / 0

38278 / 111

129135 / 13

83.76 / 25.69

577.61 / 580.82

Augusti

57126 / 3

55989 / 3

54897 / 17

166120 / 0

107.09 / 4.05

684.70 / 665.75

September

28762 / 0

28897 / 0

28099 / 6

80705 / 12

53.35 / 6.71

738.05 / 747.95

Oktober

76233 / 0

75992 / 0

76532 / 0

221554 / 1

144.33 / 0.47

882.38 / 832.88

November

26223 / 0

24911 / 0

25634 / 0

76883 / 0

49.25 / 0.00

931.63 / 915.07

December

55837 / 0

58739 / 0

58108 / 0

164182 / 23

107.97 / 10.84

1039.60 / 1000.00

December: Fel i pitch-reglering Görel.
November: Ingen hindertid!
Oktober: Görel: Service. Görel har varit avstängd några timmar för hög vind (> 20 m/s). En av de bästa månaderna någonsin: God blåst, god tillgänglighet.
September: Axel: Ännu ett "återfall" av felfungerande växellådskylare. Görel: Avslutande garantiåtgärder.
Augusti: Set och Abel: 6-månaders-service. Axel: 12-månaders-service samt ett "återfall" i felfungerande växellådsoljekylare.
Juli: Axel: Hög temperatur växellådsolja pga felfungerande växellådsoljekylare. Åtgärdat 1998-07-28. Görel: Service
Juni: Axel: Hög temperatur växellådsolja.
Görel: Service.
Maj: Axel: Byte varvtalsgivare. Görel: Fortsatta störningar från temperaturgivare, service.
April: Axel: Byte generatorlager, byte varvtalsgivare. Görel: Störningar från temperaturgivare, service kontrollsystem.

 

 

Vindkraftsåret 1997

Vår förening har avslutat sitt 5:e verksamhetsår, och vi kan se tillbaka på ännu ett år (1997) då vi “främjat våra medlemmars miljöintresse och hushållning genom att tillhandahålla egen vindkraftproducerad el”. (Ur Stadgar för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening, §1).

Detta har möjliggjorts genom ett nära och välvilligt samarbete med Göteborg Energi samt våra medlemmars förtroende att satsa i andelsinsatser i föreningen. Vid årsskiftet 1997/98 var vi 1110 medlemmar som tillsammans ägde 1100 + 550 + 1470 = 3120 andelar. Produktionsresultatet 1997 framgår av tabell nedan:

Maskin

Produktion
budget

Produktion
Verklig

Verkl/budg

Hinder-tid

Tillgänglighet

Set

550 MWh

478 MWh

87%

6 h

99,93 %

Abel

550 MWh

482 MWh

88%

0 h

100,00 %

Axel

550 MWh

476 MWh

87%

26 h

99,70 %

Görel

1470 MWh

1287 MWh

88%

268 h

96,94 %

Per andel

1000 kWh

873 kWh

87%

-

98,49 %

Produktionsresultatet är under budget, och vi kan bara konstatera att det blåst dåligt 1997. För Sverige som helhet (samtliga ca 300 verk i Vattenfalls “Driftuppföljning av vindkraftverk”) gav 1997 92% energiproduktion jämfört med tidigare år, och uppenbarligen har “snålblåsten” drabbat Hjärtholmen/Risholmen något mera än genomsnittet.

Tillgängligheten (tid då verket är i drift samt tid då verket är produktionsklart men saknar vind) har varit hög. Hindertiden domineras av vissa garantiåtgärder på Görel, där garantitiden går ut i maj 1998.

Till huvudsidan

Senast uppdaterad 2005-01-17