Kort historik

Åren går, och för att stödja minnet nämner vi några notiser:

-1992

Ett stort arbete läggs ner av Göteborg Energi för att möjliggöra andelsägd vindkraft för sina kunder.

1992-12-09

Konstituerande möte för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening.

1993-01-05

Verken Set och Abel (Vestas V27-225) tas i drift. De är uppställda på mark som ställts till förfogande utan kostnad av AB Svenska Shell.

1993-02-06

Högtidlig invigning i närvaro av ca 400 medlemmar samt landshövding Kjell A. Mattsson. Båttransport Stenpiren-Hjärtholmen.

1993-06-16

Verket Axel (Vestas V27-225) tas i drift. De 3 första verken har finansierats med 1650 andelar ā 3000 kr. Varje andel motsv. 1000 kWh/år.

1994-07-01

Energiskatten slopad för vindkraft (då 9 öre/kWh). Detta ökar föreningens inkomster med ca 30%.

1996-05-02

Verket Görel (Vestas V44-600) tas i drift tillsammans med 5 systerverk. För att finansiera Görel har 1470 andelar ā 2700 kronor sålts. Varje andel motsvarar ca 1000 kWh/år.

1998-01-01

Beskattning införs på återbäring från ekonomiska föreningar. Detta kommer att minska återbäringen med ca 20%.

2003-05-01

Produktionsstödet (9 öre/kWh) från staten upphör och ersätts med elcertifikat. Vid årets slut upphör också miljöbonusen (18,1 öre/kWh) för äldre vindkraftverk och sänks för nya till 12 öre/kWh.

 

Till huvudsidan