Länkar

Senast uppdaterad 2005-01-17

 

Gårdagens produktion och driftläget för de flesta, inklusive föreningens, verk kan man se på http://www.vindstat.nu/.

 

 

Andelsföreningens verk har levererats av Vestas.

En nyutkommen rapport om vindkraftens miljöpåverkan finns här: Störningar från vindraft: undersökning bland människor boende i närheten av vindkraftverk

I Löddeköpinge finns vindkraftföreningen Viking Vind som har en helt fantastisk hemsida.
I Åstorp finns vindkraftföreningen Björnekulla Vind med en mycket läsvärd hemsida.

Offerdalsvind med ett verk i Jämtland har också en bra hemsida.

Ett rent "uppslagsverk" för det mesta om vindkraft finns på Vindmölleindustrien, hemsida för vindmölletillverkarnas branschorganisation i Danmark.


 

Miljökostnader för olika slag av el-produktion (inklusive t.ex. kärnkraft och vindkraft) finns sammanställda här..

Mycket av svensk vindkraftsforskning bedrivs inom Vindkraftsprogrammet VKK
De ger bland annat ut Vindbladet som informerar om svensk vindkraftsforskning.

Svensk Vindkraftförening informerar om vindkraft och arbetar för att vindkraften ska byggas ut i Sverige. Föreningen bevakar vindkraftens intressen och verkar för att denna miljövänliga förnybara energikälla ska få rimliga ekonomiska villkor. Svensk Vindkraftförening är en politiskt obunden förening och har lokalavdelningar i olika delar av landet. Föreningen är ansluten till Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation - SERO.

Vill du köpa eller sälja ett begagnat vindkraftverk? Du kan annonsera/läsa annonser på http://www.green-ener-tech.dk/
Har du förslag på fler länkar? Eller är det nån länk ovan som inte fungerar? Mail:a till bjorn@gbgvind.se

 

Till huvudsidan