Vindkraftverken på Hjärtholmen och Risholmen

Nedan återges några tekniska data för verken på Risholmen och Hjärtholmen

Fabrikat/typ

Vestas V27

Bonus Mk3

Vestas V44

Antal/drifttagningsår

3 st / 1993

1 st / 1993

6 st / 1996

Navhöjd/rotordiameter

31/27 m

37/37 m

40/44 m

Reglerprincip

Pitch (vridbara blad)

Stall (fasta blad)

Pitch (vridbara blad)

Generator

Dubbel asynkron

Asynkron

Asynkron (optislip®)

Generatorspänning

400 V

690 V

690 V

Rotorvarvtal

33/43 varv/min

30 varv/min

28 varv/min

Varvtalsbyte

vid 7 m/s vind

-

-

Startvind

3,5 m/s

5 m/s

4 m/s

Stoppvind

25 m/s

25 m/s

25 m/s

Toppeffekt

50 / 225 kW

450 kW

600 kW

Årlig produktion

550 000 kWh

1 100 000 kWh

1 450 000 kWh

Verken VG02-04 är av typen Vestas V27, VG05 är Bonus Mk3, och VG06-11 är av typen Vestas V44.

Verken VG02-04 och VG06 ägs av Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening. Övriga ägs av Göteborg Energi AB.

Tillsyn och övervakning av Göteborg Energis verk utförs av Göteborg Energi medan föreningens verk övervakas av Vestas . Service och underhåll utförs av respektive leverantör (Vestas/Bonus).

Norr om Risholmen finns ett verk (WindWorld 600 kW) som ägs av Enerex AB. Enerex AB samarbetar med Quest AB i Göteborg som tillverkar styr- och reglerutrustningar för vindkraftverk.

Ytterligare något norr om Risholmen, på Torsholmen finns ett verk (Bonus MkIV) som ägs av Göteborg Energi AB. Topp-effekten är 600 kW, tornhöjden är 50 m.

Marken på Hjärtholmen har ställts till förfogande utan kostnad av AB Svenska Shell. Marken på Risholmen arrenderas av Göteborg Hamn AB.

Senast uppdaterad 2008-01-09

Till huvudsidan