Driftstatistik 2003-2017

I tabellerna nedan ser du driftstatistik för 2003-2017. För varje maskin anges produktion under månaden i kWh samt hindertid i timmar. Efter detta anges produktion och tillgänglighet per andel. Eftersom vi har 3120 andelar så är "produktion per andel" lika med summan av alla 4 maskinernas produktion delat med 3120.

Tillgängligheten per andel är tillgängligheten för varje maskin viktad med varje maskins budgeterade andel av produktionen. Tillgängligheten är antalet timmar maskinen varit i drift dividerat med totala antalet timmar. Set, Abel och Axel har en budgeterad produktion om 550 MWh/år, medan Görel har en budgeterad produktion om 1470 MWh/år. Hindertid är tid då maskinen på grund av fel inte är tillgänglig.

Slutligen anges ackumulerad produktion per andel samt budgeterad produktion per andel. Den budgeterade produktionen per andel är 1000 kWh/år och är beräknad på ett normalår. 

OBS Från och med 2016 har värdet för budgeterat justerats med avseende på att vi numera bara har ett verk kvar.


2017

   

 

 

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

136219 / 0

43,7/ 100,0%

43,7 /  55,6 /  78,5%

Februari

131272 / 0

42,1/ 100,0%

85,7 /  102,9 /  83,3%

Mars

157198 / 0

50,4 / 100,0%

136,1 / 145,0 / 93,9%

April

150805 / 0

48,3 / 100,0%

184,5 / 172,9 / 106,7%

Maj

77201 / 0

24,7 / 100,0%

209,2 / 206,3 / 101,4%

Juni

155514 / 0

49,8 / 100,0%

259,0 / 246,3 / 105,2%

Juli

103331 / 0

33,1 / 100,0%

292,2 / 273,2 / 106,9%

Augusti

127940 / 0

41,0 / 100,0%

333,2 / 300,7 / 110,8%

September

45550 / 170

14,6 / 76,4%

347,8 / 335,7 / 103,6%

Oktober

142047 / 60

45,5 / 91,9%

393,3 / 383,7 / 102,5%

November

179803 / 0

57,6 / 100,0%

450,9 / 430,4 / 104,8%

December

196930 / 0

63,1 / 100,0%

514,0 / 480,0 / 107,1%

 

 

Orsaker till hindertid:

December

100% tillgänglighet på Görel.

 

November

100% tillgänglighet på Görel.

 

Oktober

Görel stoppad 60 timmar p.g.a. fel i en kylfläkt.

 

September

Görel stoppad 170 timmar p.g.a. en dipp i nätet och efterföljande kommunikationsfel.

 

Augusti

100% tillgänglighet på Görel.

 

Juli

100% tillgänglighet på Görel.

 

Juni

100% tillgänglighet på Görel.

 

Maj

100% tillgänglighet på Görel.

 

April

100% tillgänglighet på Görel.

 

Mars

100% tillgänglighet på Görel.

 

Februari

100% tillgänglighet på Görel.

 

Januari

100% tillgänglighet på Görel.

 

 

 

2016

   

 

 

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

143400 / 0

46,0/ 100,0%

46,0 /  55,6 /  82,6%

Februari

104622 / 42

33,5/ 93,8%

79,5 /  102,9 /  77,3%

Mars

64927 / 120

20,8/ 83,9%

100,3 /  145,0 /  69,2%

April

104682 / 132

33,6/ 81,7%

133,9 /  172,9 /  77,4%

Maj

66581 / 0

21,3/ 100,0%

155,2 /  206,3 /  75,2%

Juni

75730 / 48

24,3/ 93,3%

179,5 /  246,3 /  72,9%

Juli

118789 / 0

38,1/ 100,0%

217,5 /  273,2 /  79,6%

Augusti

112081 / 24

39,1/ 96,8%

256,7 /  300,7 /  85,4%

September

103961 / 0

33,3/ 100,0%

290,0 /  335,7 /  86,4%

Oktober

121816 / 0

39,0/ 100,0%

329,0 /  383,7 /  85,8%

November

177169 / 0

56,8/ 100,0%

385,8 /  430,4 /  89,6%

December

175937 / 0

56,4/ 100,0%

442,2 /  480,0 /  92,1%

 

Orsaker till hindertid:

December

100% tillgänglighet på Görel.

 

November

100% tillgänglighet på Görel.

 

Oktober

100% tillgänglighet på Görel.

 

September

100% tillgänglighet på Görel.

 

Augusti

Görel stoppad 24 timmar p.g.a. ett trasigt fläkthjul.

 

Juli

100% tillgänglighet på Görel.

 

Juni

Görel stoppad 48 timmar då huvudbrytaren löst ut i samband med en nätstörning.

 

Maj

100% tillgänglighet på Görel.

 

April

Görel stoppad 132 timmar p.g.a. glapp i styrsystemet.

 

Mars

Görel stoppad 120 timmar p.g.a. utlöst huvudbrytare och fel i kommunikation.

 

Februari

Görel stoppad 42 timmar p.g.a. utlöst huvudbrytare.

 

Januari

100% tillgänglighet på Görel.

 

 

2015

   

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

76245 / 16

81336 / 0

67431 / 150

220417 / 0

142,8/ 96,1%

142,8 /  115,9 /  123,2%

Februari

47108 / 0

49150 / 0

48118 / 0

138356 / 0

90,6/ 100,0%

233,4 /  214,3 /  108,9%

Mars

46397 / 33

48186 / 0

49944 / 0

141253 / 0

91,6/ 99,2%

325,0 /  302,0 /  107,6%

April

43329 / 0

42269 / 0

41299 / 0

121132 / 0

79,5/ 100,0%

404,5 /  360,3 /  112,3%

Maj

65598 / 0

61953 / 30

29300 / 288

163815 / 51

102,8/ 89,2%

507,3 /  429,7 /  118,0%

Juni

45761 / 0

44135 / 0

0 / 720

120695 / 0

67,5/ 82,4%

574,8 /  513,1 /  112,0%

Juli

47942 / 0

47663 / 0

0 / 744

134649 / 0

73,8/ 82,4%

648,6 /  569,2 /  113,9%

Augusti

30585 / 0

30149 / 0

0 / 744

92641 / 0

49,2/ 82,4%

697,7 /  626,5 /  111,4%

September

47018 / 0

46567 / 0

0 / 720

136102 / 0

73,6/ 82,4%

771,3 /  699,3 /  110,3%

Oktober

37913 / 31

36883 / 0

0 / 744

106172 / 0

58,0/ 81,6%

829,3 /  799,3 /  103,8%

November

2160 / 0

2140 / 0

0 / 0

198426 / 0

65,0/ 100,0%

894,3 /  896,6 /  99,7%

December

0 / 0

0 / 0

0 / 0

179540 / 184

57,5/ 88,3%

951,9 /  1000,0 /  95,2%

 

Orsaker till hindertid:

December

Görel stoppad 184 timmar p.g.a. fel i kontaktor och fel i styrsystem.

 

November

Set , Abel och Axel demonterade i början på månaden.

100% tillgänglighet på Görel.

 

Oktober

Axel stoppad p.g.a. haveri i växellådan.

Set stoppad 31 timmar p.g.a. fel i nödstoppskrets.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

September

Axel stoppad p.g.a. haveri i växellådan.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Augusti

Axel stoppad p.g.a. haveri i växellådan.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Juli

Axel stoppad p.g.a. haveri i växellådan.

100% tillgänglighet på övriga verk.

En blåsig sommar gör att vi trots allt ligger över budget.

 

Juni

Axel stoppad p.g.a. haveri i växellådan.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Maj

Abel stoppad 30 timmar p.g.a. fel i en kontaktor. Görel 51 timmar p.g.a. fel i en givare.

Axel stoppad tills vidare p.g.a. kraftigt missljud i växellådan. Denna måste bytas innan fortsatt drift.

 

April

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Mars

Set stoppad 33 timmar p.g.a. fel i nödstoppskretsen.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Februari

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Januari

Set stoppad 16 timmar p.g.a. utlöst brytare. Axel stoppad 150 timmar p.g.a. fel i nödstoppskretsen och lång girtid.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

 

2014

   

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

62398 / 0

60109 / 0

61193 / 0

190204 / 0

119,8/ 100,0%

119,8 /  115,9 /  103,4%

Februari

66775 / 0

67971 / 0

62014 / 60

198463 / 0

126,7/ 98,4%

246,5 /  214,3 /  115,0%

Mars

53306 / 0

54342 / 0

53010 / 0

156620 / 0

101,7/ 100,0%

348,2 /  302,0 /  115,3%

April

30275 / 0

31074 / 0

30382 / 16

89021 / 0

57,9/ 99,6%

406,1 /  360,3 /  112,7%

Maj

18156 / 0

17280 / 0

17373 / 51

52327 / 16

33,7/ 97,8%

439,8 /  429,7 /  102,4%

Juni

17432 / 80

19238 / 0

17097 / 75

52953 / 0

33,5/ 96,2%

473,4 /  513,1 /  92,3%

Juli

23144 / 0

22933 / 0

22905 / 0

66112 / 0

43,3/ 100,0%

516,7 /  569,2 /  90,8%

Augusti

53160 / 0

41014 / 120

52078 / 0

141873 / 24

92,3/ 95,6%

609,0 /  626,5 /  97,2%

September

22819 / 52

23570 / 0

23642 / 22

66376 / 0

43,7/ 98,2%

652,7 /  699,3 /  93,3%

Oktober

68037 / 18

68342 / 0

68119 / 0

203363 / 0

130,7/ 99,6%

783,4 /  799,3 /  98,0%

November

36096 / 79

41374 / 0

41013 / 7

128228 / 0

79,1/ 97,9%

862,5 /  896,6 /  96,2%

December

69200 / 24

70600 / 0

39300 / 0

190900 / 0

128,2/ 99,4%

990,7 / 1000,0 /  99,1%

 

Orsaker till hindertid:

December

Set stoppad 24 timmar glapp i nödstoppskretsen.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

November

Set stoppad 79 timmar glapp i nödstoppskretsen.

Axel stoppad 7 timmar p.g.a. lång girtid.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Oktober

Set stoppad 18 timmar p.g.a. lång girtid.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

September

Set stoppad 52 timmar för fel i en givare.

Axel stoppad 22 timmar p.g.a. en utlöst huvudbrytare.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Augusti

Set stoppad 120 timmar för fel i hydraulstationen.

Görel stoppad 24 timmar p.g.a. ett elfel i samband med åska.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Juli

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Juni

Set stoppad 80 timmar p.g.a. fel i givare och fel i fjärrstyrningen.

Axel stoppad 75 timmar p.g.a. svårfunnen glappkontakt i en mätomvandlare.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Maj

Axel stoppad 51 timmar p.g.a. felsignal som måste kvitteras på plats.

Görel stoppad 16 timmar p.g.a. lång girtid.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

April

Axel stoppad 16 timmar p.g.a. lång girtid.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Mars

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Februari

Axel stoppad 60 timmar p.g.a. glapp i en givare.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Januari

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

 

 

2013

   

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

36721 / 0

38325 / 0

37667 / 0

109385 / 0

71,2/ 100,0%

71,2 /  115,9 /  61,4%

Februari

20633 / 0

20640 / 0

20407 / 0

60075 / 0

39,0/ 100,0%

110,2 /  214,3 / 51,4%

Mars

36719 / 0

36001 / 0

35721 / 0

113515 / 0

71,1/ 100,0%

181,3 /  302,0 / 60,0%

April

45585 / 0

45508 / 0

45249 / 0

132566 / 0

86,5/ 100,0%

267,9 /  360,3 / 74,3%

Maj

31131 / 0

29561 / 74

31784 / 38

100919 / 0

62,6/ 97,3%

330,5 /  429,7 / 76,9%

Juni

34264 / 0

35891 / 0

33119 / 92

98167 / 0

64,6/ 97,7%

395,0 /  513,1 / 77,0%

Juli

30111 / 0

29221 / 0

28566 / 0

81583 / 0

54,3/ 100,0%

449,4 /  569,2 / 78,9%

Augusti

36369 / 0

36252 / 0

35808 / 29

82968 / 110

61,4/ 92,3%

510,8 /  626,5 / 81,5%

September

25330 / 0

25278 / 0

25514 / 0

72891 / 0

47,8/ 100,0%

558,6 /  699,3 / 79,9%

Oktober

60208 / 0

61384 / 8

61107 / 0

176032 / 0

115,0/ 99,8%

673,5 /  799,3 / 84,3%

November

58904 / 0

58356 / 0

58091 / 0

171015 / 0

111,0/ 100,0%

784,6 /  896,6 / 87,5%

December

88463 / 94

89620 / 61

77124 / 154

271364 / 0

168,8/ 92,7%

953,3 /  1000,0 / 95,3%

 

Orsaker till hindertid:

December

Set stoppad 98 timmar pga utlöst brytare vid spänningsdipp samt glapp i givare.

Abel stoppad 65 timmar pga utlöst brytare vid spänningsdipp.

Axel stoppad 161 timmar pga utlöst brytare vid spänningsdipp samt kommunikationsfel mellan

maskinhus och kontrollskåp.

100% tillgänglighet på Görel.

 

November

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Oktober

Abel stoppad 8 timmar efter felsignal från en givare.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

September

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Augusti

Axel stoppad 29 timmar p.g.a. ett elfel. Görel stoppad 110 timmar p.g.a. en trasig kontaktor till en girmotor.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Juli

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Juni

Axel stoppad 92 timmar p.g.a. fel i en givare. 100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 13635 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat.

 

Maj

Abel stoppad 74 timmar p.g.a. att anslutningarna till generatorn bränt sönder.

Axel stoppad 38 timmar p.g.a. fel i styrsystemet. 100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 13635 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat.

 

April

100% tillgänglighet på samtliga verk.

Av Görels produktion utgör 82069 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat.

 

Mars

100% tillgänglighet på samtliga verk.

Av Görels produktion utgör 11510 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat.

 

Februari

100% tillgänglighet på samtliga verk.

Av Görels produktion utgör 27559 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat.

 

Januari

100% tillgänglighet på samtliga verk.

Av Görels produktion utgör 64207 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat.

 

 

2012

   

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

50251 / 0

51120 / 0

19685 / 424

150477 / 0

87,0/ 92,4%

87,0 /  115,9 /  75,1%

Februari

38842 / 87

45082 / 0

39925 / 106

129243 / 30

81,1/ 93,1%

168,1 /  214,3 /  78,5%

Mars

44459 / 0

44705 / 0

43286 / 20

127803 / 0

84,0/ 99,5%

252,1 /  302,0 /  83,5%

April

34642 / 0

35254 / 0

33564 / 21

103196 / 0

66,2/ 99,5%

318,4 /  360,3 /  88,4%

Maj

39772 / 0

40350 / 0

39324 / 20

116591 / 0

75,7/ 99,5%

394,0 /  429,7 /  91,7%

Juni

36435 / 0

37071 / 15

36535 / 0

108392 / 0

70,0/ 99,6%

464,0 /  513,1 /  90,4%

Juli

35581 / 0

36125 / 0

31252 / 22

104403 / 0

66,5/ 99,5%

530,5 /  569,1 /  93,2%

Augusti

26307 / 35

27772 / 0

27704 / 0

79480 / 0

51,7/ 99,2%

582,2 /  626,4 /  92,9%

September

68682 / 157

76251 / 102

57714 / 196

227381 / 0

137,8/ 88,9%

720,0 /  699,2 / 103,0%

Oktober

51861 / 20

53099 / 0

36583 / 191

156125 / 0

95,4/ 95,0%

815,4 /  799,2 / 102,0%

November

66234 / 0

67301 / 0

61343 / 54

200628 / 0

126,8/ 98,7%

942,2 /  896,5 / 105,1%

December

42461 / 0

43767 / 0

32602 / 231

117510 / 78

75,8/ 89,6%

1017,9 / 1000,0 / 101,8%

 

Orsaker till hindertid:

December

Axel stoppad 231 timmar p.g.a. svårfunnet intermittent fel i styrsystemet.

Görel stoppad 78 timmar för ett planerat byte av generatorlager.

100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 34028 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat.

 

November

Axel stoppad 54 timmar p.g.a. fel i givare.

100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 111774 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat.

 

Oktober

Set stoppad 20 timmar p.g.a. utlöst brytare som måste återställas på plats.

Axel stoppad 191 timmar p.g.a. brytare som havererade vid bortkoppling.

Ny brytare levererad och verket åter i drift.

100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 69053 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat.

 

September

Set stoppad 157 timmar p.g.a. givare som visade fel värde på bladvinkel.

Abel stoppad 102 timmar p.g.a. brytare som behövde lagas efter bortkoppling.

Axel stoppad 196 timmar p.g.a. brytare som havererade vid bortkoppling. Vi väntar

Fortfarande på reservdel.

100% tillgänglighet på Görel.

Av Görels produktion utgör 66989 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat. 

 

Augusti

Set stoppad 35 timmar p.g.a. varvtalsgivare som visade fel värden.

100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 58757 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat. 

 

Juli

Axel stoppad 12 timmar p.g.a. trasig kylledning till växellådan.

100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 75244 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat. 

 

 

Juni

Abel stoppad 15 timmar p.g.a. trasig vindmätare.

100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 64396 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat. 

 

Maj

Axel stoppad 20 timmar p.g.a. ett elfel.

100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 73635 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat. 

 

April

Axel stoppad 21 timmar p.g.a. ett elfel.

100% tillgänglighet på övriga verk.

Av Görels produktion utgör 45662 kWh ersättningsproduktion då verket varit stoppat. 

 

Mars

Axel stoppad 20 timmar p.g.a. ett elfel.

100% tillgänglighet på övriga verk.

Enligt avtal med Göteborg Energi utgör 1768 kWh ersättningsproduktion för Görel då verket varit stoppat för att inte

störa vindmätningen för det nya verket BigGlenn. 

 

Februari

Set stoppad 87 timmar p.g.a. en trasig vindmätare. Axel stoppad sammanlagt 106 timmar p.g.a. ett intermittent elfel.

Görel stoppad 30 timmar p.g.a. undertemperatur i styrsystemet (ett element som strejkade).

100% tillgänglighet på Abel.

 

Januari

Axel stoppad 424 timmar p.g.a. en utsliten vridväxel med lång leveranstid på reservdelarna.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

 

2011

   

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

44483 / 0

46609 / 0

45333 / 0

138865 / 0

88,3/ 100,0%

88,2 /  115,9 /  76,1%

Februari

51397 / 0

51546 / 0

51796 / 0

156947 / 0

99,9/ 100,0%

188,1 /  214,3 /  87,8%

Mars

45942 / 0

47272 / 0

46268 / 0

136583 / 46

88,5/ 97,1%

276,6 /  302,0 /  91,6%

April

27935 / 0

28992 / 0

28034 / 31

79155 / 0

52,6/ 99,2%

329,2 /  360,3 /  91,4%

Maj

51308 / 0

52399 / 0

51823 / 0

135012 / 18

93,1/ 98,9%

422,3 /  429,7 /  98,3%

Juni

36355 / 0

36207 / 0

36400 / 0

96958 / 54

66,0/ 96,5%

488,3 /  513,1 /  95,6%

Juli

23504 / 0

23432 / 0

20276 / 32

64145 / 13

42,1/ 98,4%

530,4 /  569,1 /  93,2%

Augusti

9212 / 517

33840 / 0

33167 / 0

82027 / 57

50,7/ 84,1%

581,2 /  626,4 /  92,8%

September

0 / 720

66606 / 0

60018 / 0

174064 / 0

93,8/ 82,4%

675,0 /  699,2 /  96,5%

Oktober

27071 / 444

71035 / 0

70024 / 33

205837 / 0

119,9/ 88,7%

794,8 /  799,2 /  99,5%

November

47160 / 0

44110 / 24

42828 / 0

122974 / 0

81,1/ 99,4%

875,9 /  896,5 /  97,7%

December

88875 / 0

74725 / 112

86500 / 0

206933 / 107

145,5/ 103,4%

1021,5 / 1000,0 / 102,1%

 

Orsaker till hindertid:

December

Abel stoppad 112 timmar p.g.a. fel i en givare.

Görel stoppad 107 timmar p.g.a. problem vid service följt av klättringsförbud för hög vind och därefter helg.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

November

Abel stoppad 24 timmar p.g.a. fel i en givare.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Oktober

Set stoppad 444 timmar tills ny växellåda anlände.

Görel stoppad 33 timmar p.g.a. ett elfel.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

September

Set stoppad 720 timmar (hela månaden) p.g.a. havererad växellåda.

Växellådan kommer att bytas i början av oktober.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Augusti

Görel stoppad totalt 57 timmar p.g.a. fel i en modul i styrsystemet.

Set stoppad 517 timmar p.g.a. havererad växellåda. Växellådan

kommer att bytas i början av oktober.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Juli

Görel stoppad totalt 13 timmar p.g.a. läcka i hydraulsystemet.

(Felet uppkom i juni och var slutligt åtgärdat 1 juli.)

Axel stoppad 32 timmar p.g.a. ett elfel vilket krävde besök på plats.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Juni

Görel stoppad totalt 54 timmar p.g.a. hög temperatur i ett lager samt

läcka i hydraulsystemet.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Maj

Görel stoppad 18 timmar p.g.a. hög temperatur i ett lager.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

April

Axel stoppad 31 timmar p.g.a. ett elfel som måste återställas på plats.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Mars

Görel stoppad 46 timmar p.g.a. fastfrusen vindmätare samt utebliven larmuppringning.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

Februari

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Januari

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

 

 

2010

   

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

24081 / 0

23078 / 0

23380 / 0

78673 / 0

47,8/ 100,0%

47,8 /  115,9 /  41,3%

Februari

16775 / 0

16111 / 0

16875 / 24

52474 / 0

32,8/ 99,4%

80,6 /  214,3 /  37,6%

Mars

27301 / 0

28614 / 0

27326 / 0

68929 / 48

48,8/ 97,0%

129,4 / 302,0 / 42,8%

April

37502 / 0

37709 / 0

36589 / 0

83838 / 0

63,0/ 100,0%

192,4 / 360,3 / 53,4%

Maj

24937 / 0

24743 / 0

23650 / 0

48384 / 97

39,0/ 93,9%

231,4 / 429,7 / 53,9%

Juni

26238 / 0

26447 / 0

25557 / 0

53386 / 30

42,2/ 98,0%

273,6 / 513,1 / 53,3%

Juli

30318 / 0

31576 / 0

30387 / 0

73680 / 0

53,2/ 100,0%

326,8 / 569,1 / 57,4%

Augusti

40189 / 0

40234 / 0

40271 / 0

92386 / 0

68,3/ 100,0%

395,1 / 626,4 / 63,1%

September

46758 / 0

47554 / 0

47077 / 0

103786 / 0

78,6/ 100,0%

473,7 / 699,2 / 67,7%

Oktober

46522 / 22

45761 / 0

47088 / 0

98114 / 29

76,1/ 97,6%

549,8 / 799,2 / 68,8%

November

55537 / 0

54283 / 0

53974 / 0

137395 / 0

96,5/ 100,0%

646,3 / 896,5 / 72,1%

December

24693 / 0

24577 / 0

24338 / 0

57145 / 92

41,9/ 94,2%

688,2 / 1000,0 / 68,8%

 

Orsaker till hindertid:

December

Görel stannade för ett elfel på en torsdag och blev reparerad först

på följande måndag vilket gav ett stillestånd på 92 tummar.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

November

100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Oktober

Set stoppade 22 timmar p.g.a. en fastfrusen vindriktningsgivare.

Görel 29 timmar p.g.a. för hög temperatur i uhvudlagret.

100% tillgänglighet på övriga verk.

 

September

Felet på Görel åtgärdades äntligen den 28 september. Verket får åter

producera 600 kW.

För övrigt 100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Augusti

Görel har fortfarande ett elfel som gör att verket får producera max 300kW.

För övrigt 100% tillgänglighet på samtliga verk.

 

Juli

Görel har fortfarande ett elfel som gör att verket får producera max 300kW.

Försäkringsbolaget kräver ytterligare undersökning innan byte av generator.

Förutom begränsad effekt på Görel 100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

Juni

Görel har fortfarande ett elfel som gör att verket får producera max 300kW.

Vestas vill byta hela generatorn eftersom man inte kan hitta något annat fel.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

 

Maj

Görel reparerades i slutet på månaden. Efter reparation uppkom elfel som det tog Vestas

ett antal dagar att åtgärda.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

Åter en dålig månad ur produktionssynpunkt.

 

April

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Görel går dock tillsvidare med maxeffekt 300kW.

 

Mars

48 timmar stopptid på Görel p.g.a. kortslutning i en kondensator. I samband med detta upptäcktes

ett fel i generatorn som gör att verket tills vidare får producera max 300kW.

 100 % tillgänglighet på övriga verk.

 

Februari

24 timmar stopptid på Axel p.g.a. fel i styrsystemet. 100 % tillgänglighet på övriga verk. 

Ytterligare en månad med mycket dålig vind

 

Januari

100 % tillgänglighet på samtliga verk.  Dålig vind

 

 

 

 

 

2009

 

 

   

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

47260 / 0

45861 / 0

47132 / 0

133474 / 0

87,7/ 100,0%

87,7 /  115,9 /  75,7%

Februari

16319 / 0

16381 / 0

16528 / 0

48666 / 0

31,4/ 100,0%

119,1 / 214,3 /  55,6%

Mars

34722 / 0

34339 / 0

34542 / 0

88245 / 154

61,5/ 90,2%

180,6 / 302,0 /  59,8%

April

16825 / 0

17359 / 0

17498 / 0

50194 / 0

32,7/ 100,0%

213,3 / 360,3 /  59,2%

Maj

41057 / 0

41627 / 0

41276 / 0

114407 / 0

76,4/ 100,0%

289,7 / 429,7 /  67,4%

Juni

26538 / 0

26770 / 0

25700 / 0

79936 / 0

49,3/ 100,0%

339,0 / 513,1 /  66,1%

Juli

39353 / 0

40035 / 0

39807 / 0

108226 / 0

72,9/ 100,0%

411,9 / 569,1 /  72,4%

Augusti

47495 / 0

47766 / 0

35987 / 67

138502 / 0

86,5/ 98,4%

498,4 / 626,4 /  79,6%

September

62800 / 0

63827 / 0

58321 / 22

181635 / 0

117,5/ 99,5%

615,9 / 699,2 /  88,1%

Oktober

41424 / 0

41698 / 0

41073 / 0

121142 / 0

78,6/ 100,0%

694,5 / 799,2 /  86,9%

November

68378 / 0

68905 / 0

69571 / 0

207922 / 0

132,9/ 100,0%

827,4 / 896,5 /  92,3%

December

25268 / 0

24107 / 0

24883 / 0

78434 / 0

48,9/ 100,0%

876,4 / 1000,0 /  87,6%

 

Orsaker till hindertid:

December

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

En mycket dålig månad ur produktionssynpunkt. Året slutar på 87,6% av förväntat.

 

November

100 % tillgänglighet på samtliga verk

 

Oktober

100 % tillgänglighet på samtliga verk

 

September

22 timmars stopptid på Axel p.g.a. ett elfel.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

 

Augusti

67 timmars stopptid på Axel p.g.a. ett fel i ett överspänningsskydd.

Felet inträffade i början på en helg och åtgärdades följande måndag.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

 

Juli

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

Juni

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

Maj

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

April

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

Mars

154 timmars stopp på Görel p.g.a. tveksamt utförd övervakning av Vestas.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

 

Februari

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

(Dock mycket dålig vindtillgång)

 

Januari

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

   

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / Ack÷Budget %

Januari

90638 / 0

91342 / 0

89065 / 0

263907 / 0

171,5 / 100,0%

171,5 /  115,9 /  147,9%

Februari

71591 / 0

73812 / 0

72336 / 0

209374 / 0

136,9 / 100,0%

308,4 /  214,3 /  143,9%

Mars

58820 / 0

58817 / 0

55773 / 22

166965 / 0

107,8 / 99,5%

416,2 /  302,0 /  137,8%

April

23214 / 0

23527 / 0

23241 / 0

67694 / 0

44,1 / 100,0%

460,3 /  360,3 /  127,8%

Maj

10365 / 0

10457 / 0

10075 / 0

25677 / 0

18,1 / 100,0%

478,4 /  429,7 /  111,3%

Juni

53612 / 0

54391 / 0

54119 / 0

148334 / 0

99,5 / 100,0%

577,9 /  513,1 /  112,6%

Juli

24735 / 0

24974 / 0

25046 / 0

69767 / 0

46,3 / 100,0%

624,3 /  569,1 /  109,7%

Augusti

45171 / 0

45231 / 24

45039 / 0

126114 / 0

83,8 / 99,4%

708,1 /  626,4 /  113,0%

September

33985 / 0

34575 / 0

34551 / 0

99409 / 0

64,9 / 100,0%

773,0 /  699,2 /  110,6%

Oktober

78140 / 29

90665 / 0

82278 / 0

253193 / 0

161,6 / 99,3%

934,6 /  799,2 /  116,9%

November

56986 / 0

57379 / 0

56402 / 0

160386 / 0

106,1 / 100,0%

1040,8 /  896,5 /  116,1%

December

30876 / 0

31976 / 0

31026 / 0

89828 / 0

58,9 / 100,0%

1099,6 / 1000,0 /  110,0%

 

Orsaker till hindertid:

December

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

2008  blev med hänsyn till produktionen det bästa året i föreningens historia.

 

November

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Detta kan bli ett rekordår vad avser produktionen.

Vi har redan passerat budgeterad årsproduktion och har en månad kvar på året.

 

Oktober

Set har haft stopp 29 timmar p.g.a. att vindmätaren blåste sönder.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

En fantastiskt blåsig månad!

 

September

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

Augusti

Abel har haft 24 timmars avbrott p.g.a. ett mindre elfel.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

 

Juli

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

Juni

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

Maj

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Ett nytt rekord. P.g.a. värmen är detta den sämsta månaden produktionsmässigt

sedan föreningen startade.

 

April

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

Mars

22 timmars stopp på Abel p.g.a. ett fel i styrdatorn vilket måste kvitteras på plats.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

Februari

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Januari

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Den blåsigaste månaden i föreningens historia. Växthuseffekten?

 

 

2007

 

 

   

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack kWh / Budget kWh / / %

Januari

80498 / 0

81868 / 0

80223 / 0

226897 / 0

151,4 / 100,0%

151,4 /  115,9 /  130,7%

Februari

40689 / 0

39902 / 0

39893 / 0

123936 / 0

78,3 / 100,0%

229,8 /  214,3 /  107,2%

Mars

47769 / 0

48703 / 0

47850 / 0

142402 / 0

91,9 / 100,0%

321,7 /  302,0 /  106,5%

April

41408 / 0

42025 / 0

41301 / 0

121394 / 0

78,9 / 100,0%

400,6 /  360,3 /  111,2%

Maj

42446 / 0

43374 / 0

43111 / 0

123445 / 0

80,9 / 100,0%

481,6 /  429,7 /  112,0%

Juni

25290 / 0

25876 / 0

25913 / 0

72457 / 0

47,9 / 100,0%

529,4 /  513,1 /  103,2%

Juli

53611/ 0

54183 / 0

45465 / 84

152915 / 0

98,1 / 98,0%

627,5 /  569,1 /  110,3%

Augusti

41065/ 0

40796 / 0

35737 / 30

122238 / 0

76,9 / 99,3%

704,4 /  626,4 /  112,4%

September

63278/ 0

64938 / 0

57223 / 28

180254 / 0

117,2 / 99,3%

821,6 /  699,2 /  117,5%

Oktober

31460/ 0

33175 / 0

18573 / 200

91879 / 0

56,1 / 95,3%

877,7 /  799,2 /  109,8%

November

47093/ 0

48912 / 0

45116 / 28

138440 / 0

89,6 / 99,3%

967,3 /  896,5 /  107,9%

December

51402/ 0

54092 / 0

52612 / 0

148853 / 0

98,4 / 100,0%

1065,7 / 1000,0 / 106,6%

 

 

Orsaker till hindertid:

December

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Ett mycket bra år med en produktion på 106,6 % av budgeterat.

November

28 timmar stopptid på Axel p.g.a. ett mindre elfel.

100 % tillgänglighet på övriga verk

Oktober

200 timmar stopptid på Axel p.g.a. ett fel i en givare som var svårt att hitta.

Reservdelen hade dessutom lång leveranstid. 100 % tillgänglighet på övriga verk

September

28 timmar stopptid på Axel p.g.a. ett elfel. 100 % tillgänglighet på övriga verk

Augusti

30 timmar stopptid på Axel p.g.a. ett elfel. 100 % tillgänglighet på övriga verk

Juli

84 timmar stopptid på Axel p.g.a. ett fel i styrdatorn. 100 % tillgänglighet på övriga verk

Juni

100 % tillgänglighet på samtliga verk

Maj

100 % tillgänglighet på samtliga verk

April

100 % tillgänglighet på samtliga verk

Mars

100 % tillgänglighet på samtliga verk

Februari

100 % tillgänglighet på samtliga verk

Januari

100 % tillgänglighet på samtliga verk

 

 

2006

 

 

 

  

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack / Budget  kWh /  %

Januari

38481 / 0

38342 / 0

38340 / 30

113709 / 0

73,4 / 99,3%

73,4 /  115,9 /  63,3%

Februari

26421 / 0

24967 / 0

25854 / 0

79460 / 0

50,2 / 100,0%

123,6 /  214,3 /  57,7%

Mars

24947 / 0

25617 / 0

21210 / 130

78755 / 0

48,2 / 96,9%

171,8 /  302,0 /  56,9%

April

33060 / 0

34623 / 0

34090 / 0

102335 / 0

65,4 / 100,0%

237,2 /  360,3 /  65,8%

Maj

36324 / 0

36906 / 0

36248 / 0

106452 / 0

69,2 / 100,0%

306,5 /  429,7 /  71,3%

Juni

31265 / 0

33017 / 0

31820 / 0

88897 / 0

59,3 / 100,0%

365,8 /  513,1 /  71,3%

Juli

17712 / 0

18406 / 0

18059 / 0

49075 / 0

33,1 / 100,0%

398,8 /  569,1 /  70,1%

Augusti

16209 / 0

16198 / 0

16266 / 0

47653 / 0

30,9 / 100,0%

429,7 /  626,4 /  68,6%

September

45230 / 0

46122 / 0

46190 / 0

134713 / 0

87,3 / 100,0%

517,0 /  699,2 /  73,9%

Oktober

46531 / 0

47789 / 0

47577 / 0

135685 / 0

89,0 / 100,0%

605,9 /  799,2 /  75,8%

November

80815 / 0

83028 / 0

83249 / 0

211299 / 48

146,9/96,9%

752,9 /  896,5 /  84,0%

December

89068 / 0

92566 / 0

91312 / 0

258780 / 48

170,4/100,0%

923,3 /  1000,0 /  92,3%

 

Orsaker till hindertid:

December

100 % tillgänglighet på samtliga verk

Den blåsigaste månaden på många år!

(Vi har 10 års statistik sparad och ingen månad slår denna.)

November

Görel har haft fel på en kontaktor med stopp 24 timmar som följd.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

Rekordblåsig månad!

Oktober

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Åter årets hittills blåsigaste månad!

September

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Årets hittills blåsigaste månad!

Augusti

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Fortsatt mycket dålig vind.

Juli

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Året har enligt samlad statistik t.o.m. juli gett bara 79 % vindenergi jämfört med

medeltalet för de senaste 12 åren. Det verkar vara sämre på västkusten.

Juni

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Maj

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

April

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

 

Mars

Axel har haft problem med ett relä till hydraulpumpen.  100 % tillgänglighet på övriga verk.

Troligtvis den sämsta produktionen januari - mars sedan föreningen bildades.

Februari

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

En usel månad ur vindsynpunkt.

Januari

Hydraulproblem på Axel. 100 % tillgänglighet på övriga verk.

En dålig månad ur vindsynpunkt.

 

 

 

2005

 

 

 

  

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack / Budget / %
kWh / kWh / %

Januari

77464 / 0

80443 / 0

78564 / 0

227945 / 0

148,9 / 95,8%

148,9 /  115,9 /  128,4%

Februari

50984 / 0

51277 / 0

50637 / 0

147081 / 0

96,1 / 100%

245,0 /  214,3 /  114,3%

Mars

23123 / 55

22384 / 504

26683 / 0

80506 / 0

48,9 / 86,8%

293,9 /  302,0 /  97,3%

April

32681 / 0

0 / 720

33383 / 0

98994 / 0

52,9 / 82,4%

346,8 /  360,3 /  97,3%

Maj

32270 / 86

893 / 726

36469 / 0

104439 / 0

55,8 / 80,8%

402,6 /  429,7 /  93,7%

Juni

28961 / 0

16131 / 188

29068 / 0

84228 / 0

50,8 / 95,4%

453,4 /  513,1 /  88,4%

Juli

25524 / 0

25718 / 0

25685 / 0

73279 / 0

48,1 / 100%

501,5 /  569,1 /  88,1%

Augusti

35234 / 0

35793 / 0

35483 / 0

96962 / 137

65,2/ 91,3%

566,8/ 626,4 /  90,5%

September

44294 / 4

46225 / 0

46382 / 0

133028 / 3

86,5/ 99,7%

653,3/ 699,2 /  93,4%

Oktober

44352 / 0

44607 / 0

45189 / 0

133357 / 0

85,7/ 100%

739,0/ 799,2 /  92,5%

November

66690 / 0

64895 / 25

68788 / 0

196856 / 0

127,3/ 99,4%

866,3/ 896,5 /  96,6%

December

44366 / 0

46177 / 25

44548 / 0

139054 / 0

87,9/ 100,0%

954,2/ 100,0 /  95,4%

 

Orsaker till hindertid:

 

December

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

November

Abel har haft kommunikationsproblem, mellan maskinhuset och kontrollskåpet vilket har medfört 25 timmars stopptid.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

Oktober

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

September

Set och Görel har stoppat fyra respektive tre timmar på grund av hård vind.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

Augusti

Görel har haft fel på en kontaktor. Eftersom felet inträffade strax före helgen och det var leveranstid på reservdelen blev den totala stopptiden 137 timmar.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

 Juli

100 % tillgänglighet på samtliga verk.

Något mindre vind än en normal juli-månad.

Juni

Abel har en månad försenad fått sin nya växellåda och är åter i normal drift.

100 % tillgänglighet på övriga verk.

Maj

Set har igen råkat ut för att säkringarna i matande nätstation löst ut. Denna gång åkte vi själva dit och hittade en lös anslutning. Felet borde därmed vara åtgärdat.

Abel väntar fortfarande på att Vestas skall leverera den nya växellådan. Den utlovade leveranstiden till 6 maj har man inte lyckats hålla varför vi kommer att kräva

ekonomisk kompensation.

April

100 % tillgänglighet på alla verk utom Abel som har stått hela månaden. Vi väntar fortfarande på att Vestas skall leverera den nya växellådan.

Mars

100 % tillgänglighet på Axel och Görel. Set har stått ett antal timmar p.g.a. att säkringarna löst ut av okänd anledning.

Abel har drabbats av ett växellådshaveri och har stått stilla sedan den 10 mars. Extremt lite vind under perioden, men dyr reparation väntar. 

Februari

100 % tillgänglighet.

Januari

100 % tillgänglighet. Bästa januarivärdet på många år.

 

 

 

2004

 

 

 

  

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack / Budget / %
kWh / kWh / %

Januari

35814 / 178

50038 / 0

49837 / 0

140131 / 0

88.4 / 95,8%

88,4 /  84.9 /  104.1%

Februari

33694 / 0

35247 / 0

34053 / 0

101443 / 0

65,6 / 100%

153,9 / 161,6 / 95,2%

Mars

39112 / 0

40787 / 0

40226 / 0

120736 / 0

77,2 / 100%

231,1 / 246,6 / 93,7%

 April

20717 / 0

20466 / 0

20650 / 0

63069 / 0

40,0 / 100%

271,2 / 328,8 / 82,5%

 Maj

40249 / 0

40031 / 0

39368 / 0

117544 / 0

76,0 / 100%

347,2 / 413,7 / 83,9%

 Juni

41877 / 0

42527 / 0

42005 / 0

120282 / 0

79,1 / 100%

426,3 / 495,9/ 86,0%

 Juli

28826 / 0

29294 / 0

29272 / 0

83422 / 0

54,7 / 100%

481,0 / 580,8/ 82,8%

 Augusti

41188 / 0

42014 / 0

41904 / 0

111795 / 57

75,9 / 96,4%

556,9 / 665,8/ 83,7%

 September

50527 / 62

61850 / 0

60717 / 0

170954 / 0

110,3 / 98,5%

667,2 / 747,9/ 89,2%

 Oktober

32505 / 150

50803 / 0

50379 / 0

149050 / 0

90,6 / 94,8%

757,8 / 832,9/ 91,0%

 November

46794 / 20

48656 / 0

47591 / 0

140853 / 0

91,0 / 99,5%

848,8 / 915,1/ 92,8%

 December

67891 / 0

70937 / 0

69748 / 0

199000 / 0

130,6 / 100,0%

979,4 / 1000,0/ 97,9%

 

Orsaker till hindertid:

December

100 % tillgänglighet.

November

Set har stått stilla för felsökning några timmar i början av månaden. Därefter har felet inte återkommit.

Oktober

Set har ett svårdiagnosticerat elfel där det ännu inte är klarlagt om felet är i verket eller i anslutande kabel. Olyckliga tider och en inte helt väl fungerande driftorganisation har gjort att verket varit strömlöst ca 150 timmar under månaden.

September

98,5 % tillgänglighet totalt. Set har haft ett elfel. Total stopptid 62 timmar, då felet olyckligtvis inträffade på en fredagkväll.

Augusti

96,4 % tillgänglighet totalt. Görel har haft fel på en kontaktor och en kondensator. Total stopptid 57 timmar, dock under en period med mycket lite vind.

Juli

100 % tillgänglighet.

Juni

100 % tillgänglighet.

Maj

100 % tillgänglighet.

April

100 % tillgänglighet. (Men mycket dålig vindtillgång)

Mars

100 % tillgänglighet.

Februari:

100 % tillgänglighet.

Januari:

Set har haft fel på en kontaktor. Lagad efter några dygns stillestånd. Görel reparerad första veckan i januari. Går nu med full effekt.


2003

 

 

 

 

 

 

 

Set
prod/hindtid
kWh / h

Abel
prod/hindtid
kWh / h

Axel
prod/hindtid
kWh / h

Görel
prod/hindtid
kWh / h

Per andel
prod/tillg
kWh / %

Per andel

Ack / Budget / %
kWh / kWh / %

Januari

61275 / 0

62443 / 0

62907 / 0

184844 / 0

119.1 / 100%

119,1 /  84.9 /  140.2%

Februari

27262 / 0

28807 / 0

28832 / 0

81141 / 0

53,2 / 100%

172,3 / 161.6 / 106,6%

Mars

34448 / 0

36032 / 0

35759 / 0

105349 / 0

67,8 / 100%

240,1 / 246.6 / 97,4%

April

36774 / 0

36215 / 0

35961 / 0

110241 / 0

70,2 / 100%

310,3 / 328.8 / 94,4%

Maj

35846 / 0

36365 / 0

35983 / 0

105371 / 0

68,4 / 100%

378,8 / 413.7 / 91,6%

Juni

42232 / 0

41864 / 0

41545 / 0

129865 / 0

81,8 / 100%

460,7 / 495.9 / 92,9%

Juli

20979 / 0

21332 / 0

20998 / 0

58915 / 0

39,1 / 100%

499,9 / 580.8 / 86,1%

Augusti

35171 / 0

35597 / 0

34736 / 0

50699 / 34

50,1 / 97,8%

549,9 / 665.7 / 82,6%

September

43825 / 0

44580 / 0

43903 / 0

97624 / 00

73,7 / 100%

623,6 / 748.0 / 83,4%

Oktober

33726 / 0

35557 / 0

34424 / 0

79701 / 00

58,8 / 100%

682,4 / 832.9 / 81,9%

November

35108 / 0

35798 / 0

35800 / 0

89228 / 00

62,8 / 100%

745,2 / 915,1 / 81,4%

December

67416 / 0

69837 / 0

68116 / 0

134289 / 00

108,9 / 100%

854,1 / 1000,0 / 85,4%

 

Orsaker till hindertid:

December:

100 % tillgänglighet. Görel har dock fortfarande problem. Reservdelar från Vestas dröjer ännu!

November:

100 % tillgänglighet. Görel har dock fortfarande problem. Reservdelar från Vestas dröjer.

Oktober:

100 % tillgänglighet. Görel har fortfarande problem. Reparation beställd.

September:

100 % tillgänglighet. Görel har fortfarande problem med elektroniken i sin generator vilket ger ca 29 000 kWh mindre produktion.

Vi väntar fortfarande på besked från Vestas om hur man löser problemet

Augusti:

97,8 % tillgänglighet. Görel har problem med elektroniken i sin generator.

Juli:

100,0 % tillgänglighet!

Juni:

100,0 % tillgänglighet!

Maj:

100,0 % tillgänglighet!

April:

100,0 % tillgänglighet!

Mars:

100,0 % tillgänglighet!

Februari:

100,0 % tillgänglighet!

Januari:

100,0 % tillgänglighet!


Till huvudsidan